Celosia


Code Name Image Price  
C1248 Celosia Kosmo Pink 100 seeds Celosia Kosmo Pink   100 seeds $18.34
C1248V Celosia Kosmo Pink 1,000 seeds Celosia Kosmo Pink  1,000 seeds $158.40
C1532 Celosia Fresh Look Gold 500 seeds Celosia Fresh Look Gold   500 seeds $7.83
C1532V Celosia Fresh Look Gold 1,000 seeds Celosia Fresh Look Gold  1,000 seeds $13.13
C2045 Celosia New Look 500 seeds Celosia New Look   500 seeds $7.83
C2045V Celosia New Look 1,000 seeds Celosia New Look   1,000 seeds $13.13
C2650 Celosia Prestige Scarlet 500 seeds Celosia Prestige Scarlet   500 seeds $9.19
C2650V Celosia Prestige Scarlet 1,000 seeds Celosia Prestige Scarlet  1,000 seeds $15.11
C2651 Celosia Glorious Mix 500 seeds Celosia Glorious Mix   500 seeds $7.21
C2651V Celosia Glorious Mix 1,000 seeds Celosia Glorious Mix  1,000 seeds $11.40
C2653 Celosia Glorious Red 500 seeds Celosia Glorious Red   500 seeds $7.21
C2653V Celosia Glorious Red 1,000 seeds Celosia Glorious Red  1,000 seeds $11.40
C2654 Celosia Glorious Yellow 500 seeds Celosia Glorious Yellow   500 seeds $7.21
C2654V Celosia Glorious Yellow 1,000 seeds Celosia Glorious Yellow  1,000 seeds $11.40
C2655 Celosia Amigo Mahogany Red 1,000 seeds Celosia Amigo Mahogany Red   1,000 seeds $12.59
C2655V Celosia Amigo Mahogany Red 2,000 seeds Celosia Amigo Mahogany Red  2,000 seeds $21.89
C2656 Celosia Amigo Mix 1,000 seeds Celosia Amigo Mix   1,000 seeds $12.59
C2656V Celosia Amigo Mix 2,000 seeds Celosia Amigo Mix  2,000 seeds $21.89
C2673 Celosia Amigo Red 1,000 seeds Celosia Amigo Red   1,000 seeds $12.59
C2673V Celosia Amigo Red 2,000 seeds Celosia Amigo Red  2,000 seeds $21.89
C2851 Celosia Fresh Look Orange 500 seeds Celosia Fresh Look Orange   500 seeds $7.83
C2851V Celosia Fresh Look Orange 1,000 seeds Celosia Fresh Look Orange  1,000 seeds $13.13
C3113 Celosia Amigo Yellow 1,000 seeds Celosia Amigo Yellow   1,000 seeds $12.59
C3113V Celosia Amigo Yellow 2,000 seeds Celosia Amigo Yellow  2,000 seeds $21.89
Image
Name
Pricing
Quantity
Celosia Kosmo Pink 100 seeds
Code: C1248

Quantity in Cart: None


$18.34

Celosia Kosmo Pink 1,000 seeds
Code: C1248V

Quantity in Cart: None


$158.40

Celosia Fresh Look Gold 500 seeds
Code: C1532

Quantity in Cart: None


$7.83

Celosia Fresh Look Gold 1,000 seeds
Code: C1532V

Quantity in Cart: None


$13.13

Celosia New Look 500 seeds
Code: C2045

Quantity in Cart: None


$7.83

Celosia New Look 1,000 seeds
Code: C2045V

Quantity in Cart: None


$13.13

Celosia Prestige Scarlet 500 seeds
Code: C2650

Quantity in Cart: None


$9.19

Celosia Prestige Scarlet 1,000 seeds
Code: C2650V

Quantity in Cart: None


$15.11

Celosia Glorious Mix 500 seeds
Code: C2651

Quantity in Cart: None


$7.21

Celosia Glorious Mix 1,000 seeds
Code: C2651V

Quantity in Cart: None


$11.40

Celosia Glorious Red 500 seeds
Code: C2653

Quantity in Cart: None


$7.21

Celosia Glorious Red 1,000 seeds
Code: C2653V

Quantity in Cart: None


$11.40

Celosia Glorious Yellow 500 seeds
Code: C2654

Quantity in Cart: None


$7.21

Celosia Glorious Yellow 1,000 seeds
Code: C2654V

Quantity in Cart: None


$11.40

Celosia Amigo Mahogany Red 1,000 seeds
Code: C2655

Quantity in Cart: None


$12.59

Celosia Amigo Mahogany Red 2,000 seeds
Code: C2655V

Quantity in Cart: None


$21.89

Celosia Amigo Mix 1,000 seeds
Code: C2656

Quantity in Cart: None


$12.59

Celosia Amigo Mix 2,000 seeds
Code: C2656V

Quantity in Cart: None


$21.89

Celosia Amigo Red 1,000 seeds
Code: C2673

Quantity in Cart: None


$12.59

Celosia Amigo Red 2,000 seeds
Code: C2673V

Quantity in Cart: None


$21.89

Celosia Fresh Look Orange 500 seeds
Code: C2851

Quantity in Cart: None


$7.83

Celosia Fresh Look Orange 1,000 seeds
Code: C2851V

Quantity in Cart: None


$13.13

Celosia Amigo Yellow 1,000 seeds
Code: C3113

Quantity in Cart: None


$12.59

Celosia Amigo Yellow 2,000 seeds
Code: C3113V

Quantity in Cart: None


$21.89

Cart Summary
Items: 0
Total: